Werkzaamheden

De werkzaamheden die ik u bied:

•    Bouwkundig ontwerp
•    Interieurontwerp
•    Bouwkundig tekenwerk
•    Bouwvergunningaanvraag
•    Bouwadvies
•    Interieuradvies
•    Kleuradvies
•    Renovatie-advies

Ontwerp

Elk project en/of advies start blanco. Op basis van uw eisen en wensen, uw budget én het karakter van de bouwlocatie en omgeving maak ik een ontwerp op maat voor u. Ik maak een ontwerp dat bij u past, van verbouwingen en restauraties in zowel exterieur als interieur.

Gebaseerd op de gebruikelijke voortgang van een ontwerpproces doorlopen wij gedurende het proces de geijkte stappen van schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.

In het ontwerp van uw bouwproject staat het interieur centraal. Vanuit de inventarisatie vormt zich de hoofdstructuur en de hoofdvormen van het ontwerp voor zowel het interieur als exterieur. U kunt denken aan alleen een ontwerp voor een restyling van het interieur, maar ook tot volledige verbouwingen zoals een uitbouw, dakopbouw en nieuwe indeling van de ruimtes. Hierbij luister ik nadrukkelijk naar uw voorkeuren. Ik maak hiervoor duidelijke impressies en ontwerpen en ik beschik over de juiste contacten voor de correcte uitvoering van uw project.

 

Processen:

 • Haalbaarheidsonderzoek:
  Inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project.
 • Inventarisatie:
  Inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever.
 • Schetsontwerp:
  Wensen en eisen van de opdrachtgever, samen met omgevingsfactoren van de situatie en de richtlijnen uit het bestemmingsplan en bouwverordening, worden ruimtelijk vertaald naar diverse (uit de vrije hand gemaakte tekeningen) schetsontwerpen.
 • Voorontwerp:
  Het basisontwerp wordt verder ontwikkeld. Het Voorlopig Ontwerp is de eerste ruimtelijke en esthetische uitwerking van een project die aan de opdrachtgever gepresenteerd wordt. Alle ontwerpbeslissingen komen samen in een voorlopig ontwerp.
 • Definitief ontwerp:
  De ruimtelijke relaties, de verschijningsvorm, hoofdmaatvoering en de toe te passen materialen liggen door middel van het Definitief ontwerp vast. Aan het eind van deze fase wordt er eventueel een omgevingsvergunning aangevraagd.

Bouwkunde

U wilt een succesvol project. Kwaliteit in ontwerp en uitvoering heeft prioriteit.Als bouwkundig ontwerper denk ik graag met u mee. Ik kom met mooie en praktische oplossingen die u zelf misschien nog niet voor mogelijk hield.Uw project wordt zorgvuldig tot in detail ontworpen en/of begeleid tijdens de uitvoering. Als onafhankelijk en deskundig adviseur help ik u bij het afwegen van verschillende opties.

Na de ontwerpfase start de uitvoeringsfase. In deze fase worden eventueel de bouwvergunning (omgevingsvergunning) afgegeven, de aannemer en onderaannemers geselecteerd en alle voorbereidingen getroffen. Ook kan er eindelijk gestart worden met de daadwerkelijke fysieke realisatie van het project.

 

Processen:

 • Bestekfase of Technisch ontwerp:
  Het Definitief ontwerp wordt verder technisch uitgewerkt. Materiaalontmoetingen en -aansluitingen worden uitgewerkt.
 • Omgevingsvergunningen tekeningen:
  Naast een volledig ontworpen project heeft u ook de mogelijkheid om alleen bestektekeningen ten behoeve van een omgevingsvergunning door mij te laten maken. Dit op basis van een bestaand of door u zelf bedacht ontwerp.
 • Prijs- en contractvorming:
  Aanstellen van aannemer en/of onderaannemers en ondertekenen van aannemingscontracten. Ik heb diverse contacten van vakmensen in mijn netwerk om uw project succesvol uit te voeren.
 • Werkvoorbereiding:
  Als u het project heeft goedgekeurd en/of de bouwvergunning is verleend dan mag er daadwerkelijk gebouwd worden. In deze fase worden er, in samenwerking met diverse specialisten, gedetailleerde werktekeningen gemaakt en technische informatie uitgewerkt, om een aannemer of leverancier de juiste informatie te verschaffen.
 • Bouwbegeleiding vooraf en tijdens het bouwproces:
  Na een grondige voorbereiding wilt u dat de aannemer en/of onderaannemers uw bouwopdracht uitvoeren volgens plan. De ontwerper houdt toezicht op het project.
 • Voltooiing en oplevering:
  Het project wordt voltooid en in samenspraak met u aangekleed en ingericht.

Advies

U heeft bepaalde ideeën over uw plannen, maar weet niet exact wat de mogelijkheden zijn? Gouda-Bouwontwerp denkt graag met u mee, zoekt en adviseert wat de mogelijkheden zijn binnen uw plannen, van verbouwing tot renovatie, wat uw project ook inhoudt. Maar misschien zoekt u alleen naar bouwkundig-, kleur- of interieuradvies. Dit kan Gouda-Bouwontwerp u ook leveren.

 

Processen:

 • Bouwadvies
  U heeft een bouwkundig of bouwtechnisch vraagstuk? U zoekt bijvoorbeeld naar een passende en blijvende oplossing voor lekkages, vocht- en schimmelvlekken, geluidoverlast tussen buren, verrotting van bouwkundige constructies. Of u vraagt zich af of de muur die u wilt slopen wel een dragende muur is?
  Kortom; u heeft een bouwkundige vraag en ik zoek voor u naar het passende antwoord én een praktische oplossing.
 • Kleuradvies:
  Kleur kan in één keer een sfeer of stijl overbrengen, en visuele illusie creëren. Een goed kleurbeleid zorgt altijd voor evenwicht in het interieur. Krachtige kleuren hebben afwisseling met lichte kleuren nodig, terwijl zachter, lieflijkere kleuren juist baat hebben bij het tegengewicht van een of twee donkere tinten. Kleur schept eenheid, bijvoorbeeld in een ruimte al het houtwerk in één kleur en de muren en plafond in een schakering van die kleur. Het juiste gebruik van kleur is afhankelijk van de ruimtes zoals, veel of weinig zon, grote of kleine ruimtes en etc.
  Laat u adviseren welke kleuren bij u en uw woning passen.
 • Interieuradvies:
  De meeste interieurontwerpen grijpen terug op een aantal basisprincipes, maar soms ontstaan de meeste vernieuwde interieurs wanneer de grenzen van die principes verkent worden door te spelen met verschillende concepten en combinaties. Daarbij kan gedacht worden aan het combineren van modern en klassiek interieur, het openbreken van ruimtes, het maken van ongebruikelijk asymmetrische ontwerpen en het gebruik van bijzondere materialen, of juist gangbare afwerkingen en kleuren.
  Laat u adviseren wat de woning voor u te bieden heeft.

Uw project

Voor wat soort project en welk fase van het bouwproces u mij dan ook wenst aan te nemen, uw project wordt door mij vakkundig behandeld.

Uit welke fases het bouwproces bestaat wordt hieronder beknopt beschreven.
1 Oriëntatie
Wat wilt u en wat vindt u mooi? Wat vindt u belangrijk? Wat is het budget? Vaststellen projectkosten, planning en programma van eisen.
2 Ontwerp
Samen met u schetsvoorstellen maken en overwegen. Constructie en installaties. Uitwerken tot definitief ontwerp.
3 Bouwvoorbereiding
Aanvraag vergunningen. Definitieve vaststelling van de bouwkosten. Uitvoeringsplannen en bouwtekeningen.
4 Bouw
De bouw start al tijdens de afronding van de bouwvoorbereiding. Uitvoering van uw project volgens ontwerp, budget en planning.
5 Oplevering
De oplevering. Uitvoerige controle van het werk. Overhandiging van de sleutel.